top of page
  • Skribentens bildLinnea Larsson

Karriärvägar som systemutvecklare del 1: anställd konsult

I en inläggserie med tre avsnitt kommer vi att ta upp för- och nackdelar med tre olika anställningsformer, för att hjälpa dig i ditt val av att forma din karriär som systemutvecklare. De tre anställningsformerna vi kommer att titta på är:

 

1.         Att vara anställd konsult på ett konsultbolag

2.        Att vara frilanskonsult

3.        Att vara anställd på ett produktbolag eller motsvarande


Låt oss här i den första delen börja med att titta närmare på att vara anställd konsult på ett konsultbolag. Att arbeta som anställd konsult inom systemutveckling kan vara både givande och utvecklande. Låt oss utforska några av de främsta för- och nackdelarna med detta val.


Fördelar

Variation i projekt: Som konsult på ett konsultbolag kan du arbeta på olika projekt hos olika kunder. Detta innebär att du kontinuerligt utmanas med nya problem och får möjlighet att arbeta med olika teknologier och branscher. Detta kan vara mycket berikande för din professionella utveckling och karriär.

Nätverkande: Genom att arbeta med olika kunder och projekt får du möjlighet att bygga ett brett nätverk av professionella kontakter inom branschen. Vilket kan vara smart för framtida karriär-och affärsmöjligheter.

Lärande: Att ständigt vara exponerad för nya utmaningar och projekt kan vara en utmärkt inlärningsmiljö. Du får möjlighet att snabbt lära dig nya färdigheter och teknologier samt förbättra din problemlösningsförmåga.

Du blir en del av ett sammanhang: Du kommer att tillhöra ett Community via ditt konsultbolag där du dels kan få social stimulans, dels kunskap- och erfarenhetsutdelning med konsultkollegor.

Flexibilitet: Många konsultbolag erbjuder flexibla arbetstider, frihet att välja din hårdvara och möjligheten att arbeta på distans. Detta kan ge en bättre balans mellan arbete och fritid.

Trygghet: Som anställd konsult har du oftast en trygghet i form av en grundlön att ta ut mellan uppdrag samtidigt som ditt konsultbolag är de som ansvara för din försäljning.

Slipper internpolitik: Som konsult slipper du ofta en hel del interna möten hos din kund. Du kan välja om du vill vara en del av kundens företagskultur och slipper ofta internpolitik, hierarkier och annat som ”sitter i väggarna”.

 

Nackdelar

Oregelbundna arbetsmönster: Arbetet som konsult kan vara oregelbundet med perioder av intensivt arbete följt av lugnare perioder. Detta kan göra det svårt att planera och kan leda till ökad arbetsbelastning under hektiska perioder.

Begränsad påverkan på uppdrag: I många fall ligger makten i någon annan hand att styra vilket uppdrag just du ska ha och ibland får du nöja dig med det som konsultbolaget erbjuder.

Begränsad delaktighet:  Då du inte är permanent anställd kan det vara svårare att integrera i företagskulturen och bygga långsiktiga relationer med kollegorna hos din kund.

Delade inkomster: På ett konsultbolag fördelas ofta bonus jämt i teamet, vilket kan vara både mer och mindre fördelaktigt beroende på hur junior respektive senior du är.

Brist på insyn: Ofta är det brist på transparens kring vad som faktureras för ditt arbete vs. det du får i lön och konsultbolagets del är ofta större än din egen.

Sårbarhet och brist på möjlighet: Om konsultbolaget har nischat in sig på en viss kund eller bransch kan det vara sårbart om kunden eller branschen går dåligt. Det begränsar även dina utvecklingsmöjligheter.


Magnus Everone dator

Sammanfattning

Vad som räknas som en för- respektive nackdel varierar givetvis mellan individer och deras behov vid respektive tidpunkt i karriären. Men det är viktigt att noggrant överväga dessa faktorer och avgöra om denna karriärväg passar ens personliga och professionella mål på kort och lång sikt.

 

Några viktiga saker att tänka på vid valet att bli konsult

·      Vad händer mellan uppdrag – se till att kolla upp vad som gäller på det konsultbolaget du är i dialog med

·      Hur ser lönemodellen ut – hur mycket av det arbete som faktureras för dina timmar går tillbaka till dig och vad får du för den delen som konsultbolaget tar

·      För dig som är i uppstarten av karriären kan det här vara ett bra val för att lära dig mycket tack vare variationen av uppdrag

 

En agentur för systemutvecklare

Som agentur för systemutvecklare stöttar och vägleder vi dig som utvecklare i karriären mot dina drömmar och mål. Med vår långa erfarenhet av branschen kan vi stötta dig som frilans med administration, försäljning, förhandling och coaching. Och för dig som söker en större trygghet har vi en anställningsmodell med individuella löner och förmåner likt den som är frilans. Där du har en frilansandes frihet men tryggheten och gemenskapen som en traditionell anställning medför.

Är du intresserad av att höra mer om oss som agentur och hur vi kan stötta just dig, tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor för ett samtal om dina önskemål.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page